transparencia

 

facebook

facebook
Localización
ubicacion

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

 

2016

 

plan xeral

 

castro en lugo

 

 

admon

 

plus
Últimas Novas
CURSOS DE NATACION 2017

DATA DE INICIO: LUNS 10 DE XULLO

(ULTIMO DIA PARA INSCRIPCION XOVES 06-07-2017) 

HORARIO:

  • 11:00 h a 11:30 h

  • 11.30 h a 12:00 h

  • 12:00 h a 12:30 h

  • 12.30 h a 13:00 h

  • 13:00 h a 13.30 h

Bando sobre o uso Responsable da Auga

Recordáselle os veciño/as que o único uso autorizado é o doméstico (artigo 34 do regulamento do servizo municipal de abastecemento de auga potable do Concello de Portomarin), polo tanto solicitase un CONSUMO RESPONSABLE DA AUGA, quedando prohibido o uso da augada traída municipal para rego, baldeo, enchido de piscinas, lavado de automóbiles nin para outros fins que non sexa os propios de consumo humano ata novo aviso.

 

Bando sobre a Prohibición de Queimas

Que dende o día 21-06-2017 A partires das 00:00 horas QUEDARÁN PROHIBIDAS AS QUEIMAS DE RESTOS AGRÍCOLAS E FORESTAIS EN GALICIA.

 

PROCEDEMENTO DE LICITACIÓN

O PRAZO DE PRESENTACION DE OFERTAS NO PROCEDEMENTO DE LICITACION DE EQUIPOS INFORMATICOS AMPRIASE ATA O DIA 15-02-2017 AS 14:00 H SEGUNDO RESOLUCIÓN DA ALCALDIA DE DATA 30.01.2017

 

banner

logos