sede

 

transparencia

 

facebook

facebook
Localización
ubicacion

 

facebook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

plus
plus
plus
Últimas Novas
Bando refereido ao pagamento do canon da auga para establementos de hostelería


E que o seu consumo sexa igual ou inferior ao 25% do consumo realizado no periodo de facturación inmediatamente anterior ao 5 de novembro de 2020, quedará eximido do pagamento do canon da auga dende o 5 de novembro de 2020 ata a data na que se levante a declaración de situación de emerxencia sanitaria de interese galego efectuada polo acordo do Consello da Xunta do 13 de marzo de 2020.


 
 
ACTA O TRIBUNAL PARA A SELECCION DE DOUS OPERARIOS DE SERVIZOS

 

 

Descarga as Bases no Perfil do Contratante da nosa páxina web, no apartado de mesa de contratación.

 

 

 

BANDO PLÁSTICOS AGRÍCOLAS


O PRÓXIMO DÍA 02 DE DECEMBRO DE 2020, A PARTIR DAS 9:00 HORAS, PROCEDERASE A RECOLLIDA DE PLÁSTICO AGRÍCOLA.


 
 
 
ELABORACIÓN DO PLAN DE ACCIÓN PARA O CLIMA E A ENERXÍA SUSTENTABLE


O concello comprométese a realizar, cada dous anos, o INFORME DE ACCIÓN, que é un informe de seguimento sobre a implantación do PACES.

 
 

 

 

multiservicios

 

eficiencia

 

piscina

 

biomasa

 

atencion

 

2016

 

subsidarias

 

castro en lugo

 

 

banner

hoteles en santiago de compostela


logos